23-12-2003

VI MIĘDZYNARODOWY DRUŻYNOWY TURNIEJ SZACHOWY <br /> Z OKAZJI DNI JASTRZĘBIA ZDROJU

Warunki uczestnictwa:
zgłoszenie drużyny do turnieju do dnia 10.01.2004r podając informacje:
a) nazwę drużyny
b) adres, e-mail kierownika ekipy
opłacenie wpisowego 250,00 zł od drużyny (płatne przelewem na konto podane przez organizatora do 20.03.2004 r.) po zatwierdzeniu udziału drużyny przez organizatora. Uczestnik otrzyma dodatkowe informacje do 30.03.2004 r. Do zaproszenia dołączony jest regulamin

Koszty:
wpisowe 250,00 zł od drużyny
pobyt (osobo-dzień, nocleg plus wyżywienie) ~ 45,00 zł
1 Euro = ~4,50 zł ( 17.10.2003 r.)
Uwaga - ilość miejsc ograniczona:
6 drużyn z województwa śląskiego
6 drużyn z poza województwa śląskiego
4 drużyny zagraniczne

Dodatkowe imprezy podczas turnieju:
turniej tenisa stołowego
turniej piłki nożnej
turniej 'nocny' blitza dla opiekunów
imprezy integracyjne (dla opiekunów i młodzieży)
wycieczka dla ekip zagranicznych (możliwość uczestniczenia dla grup z Polski za opłatą)
symultana szachowa z arcymistrzem Charitonovem z Moskwy

Do udziału zostały zaproszone drużyny:
1) Węgry - Budapeszt
2) Chorwacja - Goranka
3) Słowacja - Čadca
4) Czechy - Orlová i Praga
5) Niemcy - Poczdam
6) Litwa - Ejszyszki
7) Ukraina - Kijów i Symferopol(Krym)
8) Białoruś - Kobryń i Mińsk
9) Rosja - Sankt Petersburg, Moskwa i Kostroma
10) Polska - Sarnaki, Opole, Jastrzębie (3 drużyny)
11) Euroregion - reprezentacja
12) Anglia - reprezentacja
13) Walia - reprezentacja
14) Norwegia - Oslo
15) Francja - Cannes
16) Estonia - Talin


Regulamin

1. CEL
Popularyzacja gry w szachy wśród młodzieży , stworzenie form współzawodnictwa między młodzieżą i nawiązanie współpracy pomiędzy ośrodkami szachowymi

2. ORGANIZATOR
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIONIER Jastrzębie Zdrój
SK 'SLAVIA' Orlová
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Młodzieżowa Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
MOSiR Jastrzębie Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 5 Jastrzębie Zdrój

3. TERMIN, MIEJSCE
01-05.06.2004 r. - Jastrzębie Zdrój, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Leśna

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Drużyny zaproszone przez organizatorów
Zgłoszenia:
Drużyny zaproszone przez organizatorów muszą potwierdzić uczestnictwo w turnieju do dnia 25.02.2004 r. u organizatora
adres:
ANDRZEJ MATUSIAK
44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ
ul. ŁOWICKA 15/7
tel. domowy : (0 048 - 32) 471-97-05 ( po godz. 22:00)
e-mail szach30@wp.pl


5. ZASADY PUNKTACJI
Suma zdobytych punktów w poszczególnych partiach decyduje o zdobytym miejscu przez drużynę.
W razie równej ilości pkt. o miejscu decyduje:
a) system wartościowania postępowy
b) skrócony system wartości Bucholtza

6. SKŁADY DRUŻYN, SYSTEM ROZGRYWEK
Drużyna składa się z 4 osób grających według szachownic:
1 - szachownica chłopak lub dziewczyna ( rocznik 1988 i młodsi )
2 - szachownica chłopak lub dziewczyna ( rocznik 1990 i młodsi )
3 - szachownica chłopak lub dziewczyna (rocznik 1992 i młodsi )
4 - szachownica dziewczyna (rocznik 1988 i młodsze )
Czas gry po 60 minut dla zawodnika .
Drużyny będą grać systemem szwajcarskim 9-rund. Drużyna przez cały turniej gra w tym samym składzie i na tych samych szachownicach.

7. NAGRODY:
Nagrody, dyplomy otrzymują wszystkie drużyny
1-6 miejsce puchary z węgla
7-20 miejsce pamiątka z węgla
1-3 miejsce zawodnicy i trener otrzymuje medale

8.UWAGI:
Gospodarz na pierwszej i trzeciej szachownicy gra kolorem białym na drugiej i czwartej kolorem czarnym.

SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA KOMISJA:
1. Andrzej Matusiak - przewodniczący
2. Jíři Hrtanek - SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW
3. Ryszard Kosiorek - DYREKTOR TURNIEJU

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga komisja

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem http://republika.pl/pionierjastrzebie

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Phare CBC w Euroregionie Śląsk Cieszyński

Autor:

Informacja SRiWR "OLZA"